Hiển thị các bài đăng có nhãn ePass Viettel. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn ePass Viettel. Hiển thị tất cả bài đăng

10/08/2022

Dán thẻ thu phí không dừng ePass tại Khánh Hòa

Dán thẻ thu phí không dừng ePass tại Khánh Hòa

Từ 1/8/2022, chỉ thu phí không dừng trên các tuyến cao tốc. Vậy các chủ phương tiện có thể dán thẻ thu phí không dừng ở đâu tại Khánh Hòa ? ...